Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief en blijf op de
hoogte

Bemesten

Zodebemesten, bouwland injecteren en mesttransport
Enige jaren geleden begon de trend serieus door te werken dat loonwerkers de getrokken tanks vervingen door zelfrijders, ook wel drie- en vierwielers genoemd. Om de kostprijs enigszins gelijkt te kunnen houden werd veelal gekozen om twee getrokken tanks te vervangen door één zelfrijder. Onze missie hierin is echter beduidend anders.
 
Wij beschikken over:

 • Twee 16 m3 tanks met Vario-as en brede Michelin radiaalbanden;
 • Eén 26 m3 tank, voorzien van weeg- en bemonsteringsapparatuur en bandendruk-wisselsysteem (1 bar) om de bodemstructuur in optimale staat te behouden.

De twee 16 m3 tanks worden gebruikt voor het zodebemesten, met relatief weinig transport. De 26 m3 tank wordt ingezet voor mesttransport (maximaal 20 km.), wegen- en bemonsteren, bouwland injecteren en zodebemesten. Tussenopslag in een mestcontainer is met deze tank niet nodig, dit kan u uiteindelijk beduidend schelen in uw portemonnee. Tevens zijn wij erkend intermediair, dit wil zeggen dat wij de afvoer en aanvoer van drijfmest kunnen verzorgen.                                                                
Onze missie

 • Veehouders breiden uit, de toegestane drijfmestgift per hectare wordt steeds minder, er is een tekort aan landbouwgrond. Om zoveel mogelijk ruwvoer te produceren op eigen landbouwgrond is graslandmanagement een steeds belangrijkere taak geworden van de veehouder. Onze taak als loonwerker is dan ook, om in een relatief korte tijd kwalitatief hoogwaardig werk te leveren tegen een goede prijs.

Zowel zodebemesten en bouwland injecteren is in de meest gunstige gevallen al mogelijk vanaf € 2,40 per m3.
 

Compost- of stalmest verstrooien
Het verstrooien van compost of stalmest voeren wij uit met twee grote breedwerpige meststrooiers. Deze meststrooiers strooien fijn en regelmatig alle soorten mest en compost uit elkaar. Tevens zijn beide meststrooiers voorzien van kantstrooiplaten, waardoor ook rondom het perceel gestrooid kan worden.
 
Vloeibare kunstmest (NTS 27 + 3) spuiten
De vloeibare kunstmest wordt gespoten met een zelfrijdende veldspuit. Doormiddel van speciale spuitdoppen krijgt het gewas de meststoffen toegediend. De vloeibare kunstmest komt gedoseerd vrij als de plant het nodig heeft. Dit heeft dan ook als voordeel dat er minder stikstof verloren gaat.
 
Bij grasland kan de vloeibare bemesting ook worden toegediend. Het is niet nodig de vloeibare meststof toe te dienen na elke snede. 2 keer per jaar is in principe voldoende.
 
De kunstmest wordt in zeer korte tijd gespoten op het land, waardoor de prijs uiteindelijk gunstiger is dan het verstrooien van kunstmest.
 
NTS 27 + 3 is een vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert. Dit betekent een optimale grasgroei, minder kans op stikstofverliezen en daardoor een goede stikstofbenutting
 
Samenstelling NTS 27 + 3

 • 27 % N stikstof totaal

Waarvan:

 • 13% N Ureum stikstof
 • 7,5% N Ammonium stikstof
 • 6,5% N Nitraat stikstof
 • 3,0% zwavel (is 7,5% SO3)

Vloeibare kunstmest spuiten is mogelijk vanaf € 28,- per hectare exclusief kunstmest (prijs op aanvraag).

Kalk strooien
Een goede pH is de basis voor een goede opbrengst van de gewassen. Door de gewasopname en de verzurende werking van (sommige) meststoffen vraagt de kalkvoorziening om de bodem de nodige aandacht. Om van de grond voldoende rendement te behalen moet niet op kalk worden bezuinigd.
 
Waarom?

 • Beter bodemleven en een goede bodemstructuur
 • Hogere beschikbaarheid van fosfaat
 • Betere wortelontwikkeling
 • Hogere stikstofbenutting
 • Betere benutting meststoffen en daardoor een hogere opbrengst.

Een volle vracht (ca. 6,5 ton) kost € 74,- per ton.

Zodebemesten 16 m3 tank

Mesttanks

Meststrooien

Meststrooien

Meststrooien

NTS Spuiten

Kalk strooien

 
Maas Markelo BV
Sligsweg 1
7475 NL Markelo

t. 0547 - 362525
f. 0547 - 362613
e. info@maasmarkelo.nl