De mogelijkheid om duurzame energie volledig te benutten, komt nergens beter tot zijn recht dan bij de energievoorziening van gebouwen.
 
De warmtepomp is in staat de traditionele olie- of gasverwarming volledig te vervangen.
 
Wij kennen twee soorten aardwarmtesystemen:

  • Gesloten systeem
  • Open systeem

 
Gesloten systeem
Dit systeem is vrijwel overal toepasbaar. Het is niet van belang of waterwinning tot de mogelijkheden behoort of de kwaliteit van het water aan de criteria voldoet.
 
Bij een gesloten systeem wordt warmte aan de bodem onttrokken middels verticale U-lus bodemwarmtewisselaars. Deze bodemwarmtewisselaars worden van 30 tot 100 meter verticaal in de grond gebracht, aangesloten op een verdeelstation en afgevuld met een water-antivries mengsel. Middels een circulatiepompje wordt het water-antivries mengsel door de warmtewisselaars en warmtepomp rondgepompt, en wordt de warmte aan de bodem onttrokken en afgevuld aan het water-antivries mengsel. Hiervan wordt m.b.v. een warmtepomp de temperatuur verhoogd tot de verwarmingstemperatuur en afgegeven aan de vloerverwarming.
 
Voordelen ten opzichte van het open systeem

  • Weinig nazorg en onderhoud aan dit systeem
  • Slechts een enkele keer antivries bijvullen.

 
Open systeem
Energie is het hele jaar door in de aardbodem beschikbaar. Het grondwater wordt uit de productiebron met een temperatuur van ca. 10° C opgepompt. Hiervan wordt m.b.v. een warmtepomp de temperatuur verhoogd tot de verwarmingsapparatuur en afgegeven aan de vloerverwarming. Dan wordt het water teruggepompt via de retourbron in de bodem.
 
Nadelen ten opzichte van het gesloten systeem

  • Vergt aanzienlijk meer onderhoud
  • Reinigen van de bronnen en leidingen
  • Reinigen van de pomp en onderhoud
  • Afhankelijk van hoeveelheid en kwaliteit van het water.